Summer_易烊千玺

真爱❤️

我的LOFTER APP登录首页

Không biết cái cảm giác này là như thế nào mà lại khó chịu đến không thở được, đến cả người đều rắm rứt khó chịu. Một lỗi không được phạm hai lần, ngu cũng phải có giới hạn, đừng làm một người khiến cả bản thân lẫn người khác chán ghét. Việc nào nên làm thì làm thôi. Sai thì sửa. Không nên quá để tâm đến miệng người đời nhưng làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Không được làm cha mẹ phiền lòng. Cố gắng hết mình, đừng để hối hận.